top of page

Infidelitat en la parellaLa infidelitat és un succés que actualment es dóna amb força freqüència en les parelles, a causa dels canvis pel que fa a la percepció de les relacions personals, com ha de ser una parella i el matrimoni; així com la llibertat en l'expressió sexual i la facilitat a l'hora de conèixer gent a través de les xarxes socials (entre d'altres). La infidelitat es pot produir en una sola ocasió o en més d'una, així com amb una sola persona o amb diverses; i pot anar acompanyada d'amor o que només s'aprofiti l'acte sexual i la diversió amb aquesta persona. Quan aquesta infidelitat és comentada o s'ha descobert, genera molta desconfiança en la parella i sentiments de ràbia, de dubte per la continuïtat de la relació o gelosia per part de la persona que ha patit la infidelitat; alhora també poden sorgir sentiments de culpabilitat, frustració o incertesa per part de la persona infidel.

La infidelitat significa la ruptura d'un pacte i del compromís que s'ha realitzat quan una parella ha formalitzat la seva relació.
Causes i motius de la infidelitat: problemes de parella La infidelitat en una parella o en el matrimoni pot ocasionar-se degut a moltes causes. A continuació, anomenem algunes possibilitats:​

  • Atracció natural: durant la vida, tant si tenim parella com si no la tenim, podem conèixer persones que ens puguin atraure; quan sentim aquesta atracció, nosaltres decidim si traspassem la línia i fem cas a aquesta atracció o intentem evitar-la i seguim amb el nostre estil de vida i respectant el pacte realitzat en parella.

  • Problemes sexuals en la parella: en algunes ocasions, la infidelitat es pot donar a causa de la falta de sexe en la parella, a una divergència en els gustos sobre la freqüència, un mal enteniment al llit, i també a la monotonia que s'ha instaurat en la relació...

  • Per diversió: hi ha persones que els agraden les noves emocions, els avorreix la monotonia i necessiten divertir-se; una de les activitats que els faria sentir-se més plens, podria ser el sexe amb altres persones.

  • Per avorriment en la parella: un dels aspectes que poden portar a una persona a ser infidel, és la rutina i el sentiment d'avorriment. Una via d'escapament pot ser el provar altres activitats, però amb altres persones.

  • Expectatives irracionals sobre la parella: el fet de tenir idealitzada la vida en parella i una visió que la parella pot romandre en una fase d'enamorament infinita, quan ens adonem que no és així, aquesta bena que ens vam posar en els ulls cau, i hi ha persones que recorren a la infidelitat per tapar la frustració o decepció.

  • Fi de l'amor en parella: hi ha persones que s'adonen que ja no estimen a les seves parelles, però no s'atreveixen a separar-se per comoditat, dependència emocional, por... fins que no troben a altres persones.

La gravetat de la infidelitat en la parella dependrà del tipus de pacte que es va realitzar en parella, els motius pels quals s'ha produït, en quin punt es troba la relació i quin significat se li dóna; en alguns casos pot enfortir la parella o apareixen problemes que han de ser solucionats per a la supervivència de la mateixa.
Com superar una infidelitat? A través de la teràpia de parella, treballem la superació de la infidelitat, quan tots dos membres han decidit seguir amb la seva relació. Serà adequada realitzar-la quan no es disposi de les suficients eines per fer front a diversos conflictes que apareixen per culpa de la infidelitat o fins i tot que són anteriors a aquesta. Es treballarà en la desconfiança que s'ha generat en la parella, en els motius que van fer que aparegués i sorgís, en restablir les parts importants de la vida en parella i comprendre les necessitats que cadascú té. ¿Acabes de descobrir una infidelitat i no saps com actuar? Sentiu que la infidelitat és motiu de les vostres discussions? Contacta i demana una primera visita al centre de psicologia.

Comments


bottom of page