top of page

Conflictes familiars en parella

Entre els conflictes que apareixen en una relació, i en moltes ocasions fan que pugui ocasionar una crisi de parella, es troben els problemes familiars.

 

Tant podem fer referència als fills dins el nucli de la parella com de la família política. En el primer cas, poden sorgir dificultats per posar-se d'acord en l'educació dels fills, en el seu dia a dia i activitats extraescolars, així en com comunicar o castigar si cal... Hem de tenir en compte, per aquest costat, que cada persona en la relació de parella prové de famílies que han tingut una educació, uns valors i una manera de fer diferents i que de vegades acceptar la manera de fer diferent de l'altre segons els seus valors i el que ha viscut en família, no és tasca fàcil.

 

En el segon cas, parlem d'aquells conflictes que apareixen en la família política, tant per exemple problemes amb la sogra, o el sogre, així com una cunyada o algun oncle, cosina...

 

Conflictes en parella: família política

 

La relació que es té amb la família política (sogres, cunyats...) pot provocar certs desajustaments entre els seus valors i opinions, i el que hem decidit i creat en la relació de parella al voltant d'aquests aspectes.

 

En general dependrà del tipus de vincle existent, així com dels límits que s'han establert, que puguem tenir una relació positiva i sense conflictes familiars. Solen aparèixer els problemes precisament quan no s'han establert uns límits o les normes pactades no es compleixen i no són respectades.

 

Causes i solucions: conflictes familiars

 

A través de la teràpia de parella, s'aprenen una sèrie d'estratègies per afrontar els conflictes familiars. Es realitza una primera avaluació o anàlisi de quina és la situació familiar i a partir d'aquí es posen en marxa una sèrie d'objectius i alhora eines per solucionar els conflictes actuals.

 

Les causes que poden generar conflictes familiars són:

 

  • Mala comunicació i enteniment de les normes per part d'algun membre de la família

  • Educació variable dels fills

  • Quantitat de temps invertit en la família política

  • Manca d'intimitat en la parella

  • Intromissió contínua del sogre o la sogra en la relació

 

Durant la teràpia de parella es treballaran alguns aspectes com són la creació de límits, establir diàlegs entre les parts implicades, així com qualsevol altre àmbit que requereixi atenció i eines que siguin d'ajuda.

 

Demana una primera visita per resoldre els vostres conflictes familiars. Si tens dubtes sobre el funcionament de la teràpia, pots punxar el següent enllaç o contactar.

Terapia de pareja - BCN
55 min
€80
bottom of page