top of page

Manca de desig sexual en parellaLa manca de desig sexual és un dels motius que genera conflictes en una parella. Aquesta falta de desig, es pot donar tant en un home com en una dona i els motius depenen de cada persona. En la teràpia de parella, es realitza un treball conjunt al voltant de la sexualitat (entre altres aspectes) i es facilita la comunicació en aquest aspecte.

Falta de desig sexual en homes
Tant en homes com en dones, hi ha una sèrie de factors o causes que afecten el desig sexual i que poden ser compartits per tots dos. Parlem de factors que tenen a veure amb la relació de parella; si hi ha hagut algun conflicte o discussions recurrents, el desig és una de les primeres coses que es pot perdre quan hi ha conflictes de parella. També pot afectar a la líbido, l'estat emocional i psicològic de la persona, independentment de la relació. Addicionalment, cal dir que, en el cas dels homes, la manca de desig sexual sol ser degut a:
  • Altres disfuncions sexuals com la disfunció erèctil o l'ejaculació precoç. També l'orgasme retardat (porten a l'evitació de les trobades sexuals).

  • Alteracions de l'estat d'ànim: enuig, ira, estrès o ansietat.

  • Dèficit de motivació per pensar que no es dóna la talla.

  • Conflictes de parella.

Aquests són alguns dels exemples de les causes que poden ocasionar manca de desig, però pot haver-hi molts altres factors.


Falta de desig sexual en dones
Com dèiem en l'anterior apartat, hi ha una sèrie de factors que poden afectar de la mateixa manera tant a homes i dones i que tenen a veure amb la relació i història de parella o amb el benestar personal i l'estat psicològic de la persona que té baix desig sexual. En el cas de les dones, en l'època de la menopausa també sol haver-hi una baixada de la líbido a causa del canvi hormonal, per exemple. A continuació, es detallen les causes més habituals que fan que algunes dones tinguin manca de desig sexual:
  • Conflictes de parella

  • Disfuncions sexuals prèvies a la manca de desig

  • Alteracions de l'estat d'ànim

  • Trastorns hormonals (com nivells baixos d'estrògens o d'andrògens)

  • Medicaments

Quan s'analitzen i descobreixen els motius que generen un baix desig sexual durant l'avaluació de la teràpia, es poden començar a aplicar procediments i eines per poder gaudir de la sexualitat. Pots llegir més informació sobre la manca de desig sexual, en el següent enllaç, així com el mètode de treball també en aquest altre enllaç. Si necessiteu ajuda, no dubteu a contactar i demanar una primera visita.

Comments


bottom of page